Küçült Yazı Tipi Büyüt


Psikoloji Nedir?

Psikoloji, davranış ve zihinsel işleyişleri inceleyen bilim dalıdır. İlk kez Aristo tarafından öne sürülen Psykhe (psiko) kavramı, günümüzde “insan zihni, ruhsal yapısı ve benliği” anlamlarında kullanılmaktadır.

Psikoloji bilimi, deneysel ve kuramsal çalışmaların yanı sıra, insan davranışının yer aldığı hemen hemen her alana ve konuya ilişkin bilgi üretmektedir. Psikolojinin temel alt alanları;

Deneysel Psikoloji: Duyum, algı, öğrenme, bellek, bilinç gibi konular çerçevesinde insan ve hayvan davranışını deneysel yöntemlerle araştıran bilim dalıdır.
Biyolojik/Fizyolojik Psikoloji: Biyolojik süreçler ve davranış arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.
Gelişim Psikolojisi: İnsan gelişimiyle ve davranışın doğumdan yaşlılığa kadar devam eden gelişimsel süreçlerden nasıl etkilendiğini inceleyen bilim dalıdır.
Sosyal Psikoloji: İnsanların sosyal dünyayı nasıl algıladıklarıyla ve bu dünya ile nasıl etkileşim içerisine girdikleriyle ilgilenen bilim dalıdır. Atıflar, tutumlar, grup süreçleri, kişiler arası ilişkiler, benlik ve kişilik, otoriteye boyun eğme davranışı ve ayrımcılık gibi konular sosyal psikologların temel çalışma başlıklarıdır.
Klinik Psikoloji: Ruhsal rahatsızlık ve şikayetlerin psikolojik temellerini anlamaya, önlemeye ve tedavi etmeye yönelik çalışmalar yapan bilim dalıdır.
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: İş yerindeki insan davranışlarıyla ilgilenen bilim dalıdır.

Psikoloji Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Psikoloji lisans programını tamamlayan öğrenciler genelde bakanlıkların (örneğin Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı) ilgili birimlerinde, hastanelerde, çeşitli endüstri ve iş yerlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, sivil toplum kuruluşlarında ve araştırma kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin